zarządzanie sobą w czasie

CEL SZKOLENIA 

     Celem głównym szkolenia jest nauczenie uczestników, w jaki sposób być maksymalnie efektywnym w swoich działaniach przy zachowaniu poczucia własnej kontroli w upływającym czasie. 

     Celem cząstkowym jest analiza skuteczności osobistej, poznanie i przetrenowanie metod oraz technik jej wzrostu. 

KOZRYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy szkolenia:

 • Zwiększą skuteczność osobistą podejmowanych działań w codziennych wyzwaniach
 • Poprawią wyniki oraz współpracę w zespole 
 • Poprawią swoją organizację pracy 
 • Pozbędą się problemu prokrastynacji
 • Nauczą się skutecznego planowania zadań 
 • Nauczą się ustalania priorytetów
 • Nauczą się poprawnie formułować swoje cele a potem efektywnie je osiągać 
 • Dowiedzą się, jak zwalczać odkładanie spraw na później
 • Poznają skuteczne metody kontrolowania i planowania bieżących spraw
 • Dowiedzą się, jak skutecznie wprowadzać do swojego życia nowe pożyteczne nawyki
 • Poznają oraz przetrenują techniki zarządzania sobą w czasie 
 • Poprawią swoją kreatywność myślenia i działania

PROGRAM SZKOLENIA 

BLOK WPROWADZAJĄCY

 • Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?
 • Autodiagnoza własnego zarządzania czasem
 • Zarządzanie czasem a osobowość 
 • Wpływ warunków pracy na efektywność 

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ZESPOLE

 • Efektywność pracy zespołowej 
 • Podział obowiązków i delegowanie
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez role i wartości.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJĄ PRACY 

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey

TECHNIKI, METODY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen