skuteczna sprzedaż

CEL GŁOWNY SZKOLENIA

Rozwój kompetencji sprzedażowej

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE

 • Posiadał większe kompetencje sprzedażowe
 • Skuteczniej docierał do klientów oraz zwiększy sprzedaż
 • Umiał zastosować skuteczną komunikację w procesie sprzedaży
 • Umiał opanować swoje oraz klienta emocje w procesie sprzedaży
 • Umiał opanować trudne sytuacje w sprzedaży
 • Umiał skuteczniej zażądać sobą oraz zadaniami w czasie

Program szkolenia SKUTECZNA SPRZEDAŻ

1. Przygotowanie do sukcesu w sprzedaży

 • Psychologia sprzedaży

2. Skuteczna komunikacja sprzedażowa 

 • Skuteczna  komunikacja interpersonalna 
 • Język wpływu i sztuka perswazji

3. Proces sprzedaży 

 • Kto jest moim klientem
 • Sposoby i kanały dotarcia do klienta 
 • Podejście sprzedażowe – doradcze/konsultacyjne
 • Przygotowanie do rozmowy sprzedażowej 
 • Kluczowe etapy efektywnej rozmowy sprzedażowej
 • Obsługa posprzedażowa
 • Rekomendacje  

4. Poligon sprzedażowy

 • Trudny klient czy trudna sytuacja 
 • Typologia klienta 
 • Zagrywki klienta 
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta

5. Efektywność osobista – zrządzanie sobą i zadaniami w czasie 

 • Złodzieje czasu 
 •  Diagnoza własnych złodziei czasu 
 •  Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 •  Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 •  Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 •  Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 •  Ustalenie priorytetów 
 •  Zasady planowania 
 •  Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 •  Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 •  Metoda getting thing done – David Allen