PRZYWÓDZTWO

EFFECTIVE LEADER

CELE SZKOLENIA 

 • Rozwój kompetencji przywódczych 
 • Wzrost efektywności osobistej
 • Nabycie umiejętności skutecznych liderów 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ 

 • Skutecznie przejść ścieżkę od menedżera do lidera
 • Stawiać i osiągać cele 
 • Motywować się i swój zespół do działania i rozwoju
 • Efektywnie zarządzać sobą i zadaniami w czasie 
 • Skutecznie  się komunikować 
 • Kreatywnie rozwiązywać konflikty 

MODUŁ I

PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA 

 • Kompetencje i droga transformacji od menedżera do lidera.
 • Pięć poziomów przywództwa John C. Maxwell 
 • Przywództwo sytuacyjne Ken Blanchard 
 • Mental Success

MODUŁ II

PUZLE LIDERA 

 • Potęga pewności siebie 
 • Poczucie własnej wartości 
 • Postawa i przekonania 
 • Wizja i cele 
 • 7 nawyków skutecznego działania 
 • Autorytet lidera 

MODUŁ III

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen
 • Delegowanie zadań 

MODUŁ IV

SKUTECZNA KOMUNIKACJA 

interpersonalna 

 • Sztuka porozumiewania się i język wpływu 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu,  

           egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów

 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji 

MODUŁ V

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore 
 • Podstawy negocjacji – według W. Ury