EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Program szkolenia

MODUŁ I

1.Diagnoza uczestnika szkolenia 

 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Aktualne największe wyzwania zawodowe ( na zajmowanym stanowisku)
 • Zarządzanie sobą poprzez cele 
 • Automotywacja

MODUŁ II

2.Skuteczna komunikacja interpersonalna 

 • Sztuka porozumiewania się bez przemocy Marshall B.Rosenberg
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości 
 • Feedback 

MODUŁ III

3.Zarządzanie sobą w czasie i planowanie zadań  

 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera 
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20 
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done 
 • Asertywność 
 • Delegowanie 

MODUŁ IV

4.Case Study   

 • Case Study wybranych sytuacji przez uczestników szkolenia