SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

CELE SZKOLENIA

 • Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem 
 • Poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi firmy 
 • Doskonalenie technik skutecznej komunikacji 
 • Doskonalenie technik motywacyjnych 
 • Doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie 
 • Podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Potrafi skutecznie zarządzać zespołem 
 • Potrafi efektywnie komunikować się z zespołem oraz zarządem firmy
 • Potrafi wykorzystać swoje mocne strony, aktywnie oraz sprawnie realizować powierzone obowiązki 
 • Potrafi zarządzać czasem własnym oraz zespołu 
 • Potrafi zarządzać oporem zespołu 
 • Potrafi motywować członków zespołu 
 • Potrafi skutecznie delegować i egzekwować zadania
 • Potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty 

Program szkolenia ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

1. ANALIZA SYTUACJI

 • Poznanie uczestników ( doświadczenie, zakres obowiązków)
 • Poznanie luk kompetencyjnych uczestników szkolenia 
 • Analiza wyzwań z jakimi przyszło dotychczas się im zmierzyć w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi  

2. PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZEPSOŁEM

 • Style zarządzania
 • Skuteczny menedżer
 • Role i współpraca w zespole
 • Fazy rozwoju zespołu według Tuckmana 
 • Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej
 • Motywowanie, osiąganie założonych celów 
 • Coaching sytuacji kryzysowej ( konflikt – źródła, sposoby zapobiegania)

3. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM

 • Rola sprawnej komunikacji w efektywności pracy oraz osiągania założonych celów zespołowych oraz biznesowych firmy 
 • Przepływ informacji kadra zarządzająca – zespół, zespół – kadra zarządzająca 
 • Bariery w komunikacji 
 • Rozmowa rozwojowa 
 • Informacja zwrotna jako narzędzie motywacyjne 
 • Feedback 
 • Technika FUKO
 • Asertywność 

4. DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Co i komu delegować?
 • Jak skutecznie delegować żeby nie zdemotywować 
 • Pułapki w delegowaniu 

5. TECHNIKI, METODY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań 

CZAS SZKOLENIA

Jeden dzień szkoleniowy

 • szkolenie stacjonarne 8 godzin lekcyjnych
 • szkolenie online 6 godzin zegarowych
Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakttelefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.