ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

DZIEŃ I    MODUŁ I

1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia 

 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku 

MODUŁ II

2.Zarządzanie zespołem

 • Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu   

kierowania 

 • Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 • Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina 
 • Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana
 • Dysfunkcje pracy zespołu – sposoby ich zapobiegania  według Patric Lencioni

MODUŁ III

3.Skuteczna komunikacja interpersonalna 

 • Sztuka porozumiewania bez przemocy Marshall B.Rosenberg  
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Feedback – metodyka udzielania informacji zwrotnej             

     pozytywnej – „UF” /  negatywnej – „FUKO”

 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów
 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji 

DZIEŃ II    MODUŁ IV 

4.Motywowanie , wywieranie wpływu

 • Psychologia motywacji człowieka
 • Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu  

indywidualnych celów jednostki

 • Teoria potrzeb Abrahama Maslowa 
 • Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga
 • Teoria Davida Mcclallanda 

MODUŁ V

5.Efektywność osobista i zespołowa 

 • Zarządzanie sobą w czasie 
 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia    

 skuteczności osobistej 

 • Siedem nawyków skutecznego działania 

– Stephen R.Covey

 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera 
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20 
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen 

“Getting Thing Done” 

 • Asertywność 
 • Delegowanie zadań 

MODUŁ VI

6.Rozwiązywanie konfliktów 

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore 
 • Trudne sytuacje ( zarzadzanie stresem/emocjami) 

MODUŁ VII

7. Case Study

 • Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia