SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

CELE

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Podniesienie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Nabycie nowych umiejętności oraz narzędzi niezbędnych w codziennej pracy menedżera z zespołem rozproszonym
 • Wypracowanie rozwiązań pracy zespołu rozproszonego spójnych z kulturą organizacyjną panującą w firmie
 • Poprawa skuteczności oraz efektywności pracy zespołu rozproszonego 
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 

UCZESTNIK SZKOLENIA

 • Zgłębi tajniki zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zwiększy swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zdobędzie nowe umiejętności oraz narzędzia do sprawnego zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Dowie się jak badać poziom wiedzy, umiejętności oraz postawy niezbędnych do realizacji celów biznesowych niezależnie w jakiej sytuacji się znalazła firma oraz rodzaju pracy i współpracy (w tym przypadku zdalnej). 
 • Będzie wiedział komu i w jaki sposób pomóc w organizacji miejsca oraz sposobu pracy zdalnej 
 • Pozna sposoby tworzenia niezbędnych kanałów komunikacji oraz systemów przepływu informacji
 • Dowie się jak podzielić role, zadbać o rzetelną realizacje powierzonych zadań oraz odpowiedni poziom efektywności 
 • Zwiększy poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa 

Program szkolenia ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

1. WSTĘPNA DIAGNOZA SYTUACJI

 • Aktualna sytuacja firmy – struktura, współpraca – zależność, odpowiedzialność, kanały przepływu informacji
 • Analiza sytuacji w jakiej znalazł się menedżer oraz zespół w stosunku do celów biznesowych firmy

2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

 • Kluczowe aspekty zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Autodiagnoza potrzeb rozwojowych niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym 
 • Kultura organizacyjna firmy a praca zdalna 
 • Kontrakt pracy i współpracy zespołu rozproszonego (podział ról, zasady, cele jednostkowe oraz zespołowe) 
 • Kanały, narzędzia do efektywnej pracy zdalnej 

3. PRACA ZDALNA Z DOMU

 • Home Office – niezbędne wsparcie organizacyjnego (komu, jakie i na jakim etapie pracy?)
 • Work from Home Office – kontrola/nadzór w pracy zdalnej, czy to możliwe? 

4. EFEKTYWNOŚĆ PRACY W ZESPOLE ROZPROSZONYM

 • Motywatory, demotywatory, rozpraszacze w pracy zdalnej „ z biura domowego”  
 • Zarządzanie czasem, swoim i członków rozproszonego zespołu 
 • Sprawna komunikacja ( język, zasady, kanały, przepływ informacji, kultura feedback )
 • Odpowiedzialność, zaufanie, współpraca  w zespole rozproszonym

CZAS SZKOLENIA

Jeden dzień szkoleniowy

 • Szkolenie stacjonarne 8 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie online 6 godzin zegarowych
Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakttelefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.