SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA

Podniesienie kompetencji z zakresu Zarządzania Konfliktem

PO SZKOLENIU UCZESTNIK

 • wie czym jest konflikt
 • zna źródła konfliktu
 • zastosować skuteczną komunikację w sytuacjach konfliktowych
 • efektywnie stosuje feedback
 • umie zastosować komunikację oraz postawę asertywną
 • umie skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w obszarze rozwiązywania i zarządzania konfliktem

Program szkolenia ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

1. Istota konfliktu

 • Czym jest konflikt? 
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów?

2. Źródła konfliktów

 • Zła interpretacja faktów
 • Brak zrozumienia procesów
 • Konflikty w sferze wartości
 • Osobowościowe źródła konfliktów

3. Konflikt w zespole

 • Konflikt jako element związany z dynamiką grupy
 • Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej 
 • Cykl OAPD 

4. Skuteczna komunikacja w stacjach konfliktowych

 • Empatia
 • Aktywne słuchanie
 • Porozumienie bez przemocy
 • Kultura feedback 
 • Asertywność

5. Fazy rozwiązywania konfliktu przez menedżera

 • wejście w konflikt
 • Faza II – określenie interesów i potrzeb stron
 • Faza II – określenie źródła konfliktu
 • Faza IV – poszukiwanie rozwiązań
 • Faza V – osiąganie porozumienia

CZAS SZKOLENIA

Jeden dzień szkoleniowy

 • szkolenie stacjonarne 8 godzin lekcyjnych
 • szkolenie online 6 godzin zegarowych

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt telefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.