SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

SKUTECZNY MENEDŻER

CELE SZKOLENIA

 • Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi 
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich 
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich 
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BEDZIE UMIAŁ:

 • Skutecznie zbudować zespół
 • Zastosować nowoczesne narzędzie  do kierowania, motywowania oraz rozwoju pracowników 
 • Skutecznie zarządzać zespołem 
 • Rozwijać współpracę w zespole
 • Dobierać styl kierowania do charakteru zespołu i fazy jego rozwoju
 • Skutecznie się komunikować 
 • Efektywnie udzielać informacji zwrotnej 
 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty 
 • Wykorzystać asertywność do zwiększenia efektywności komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie 
 • Efektywnie zarządzać sobą w czasie  

Program szkolenia SKUTECZNY MENEDŻER

1.Menedżer na starcie  

 • Rola menedżera w organizacji
 • Budowanie autorytetu menedżera 
 • Kompetencje menedżerskie 
 • Narzędzia skutecznego zarządzania 

2.Efektywność osobista – zarządzanie sobą w czasie 

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen
 • Delegowanie zadań 

3.Komunikacja

 • Efektywna komunikacja
 • Filtry skutecznej komunikacji 
 • Techniki wspierające efektywną komunikację 
 • Feedback 
 • Asertywność 

4.Budowanie zespołów

 • Role w zespole
 • Zasady współpracy 
 • Fazy rozwoju zespołu według Tuckmana 
 • Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej 
 • Strategia stawiania i osiągania celów 

5.Motywowanie i wywieranie wpływu 

 • Co nas motywuje, napędza do działania-analiza psychologiczna członka zespołu 
 • Poprawna komunikacja, jasne oczekiwania podstawą większej efektywności 
 • Wykorzystanie zarządzania przez wartości w motywacji 
 • Podejście coachingowe w rozwoju, motywowaniu członka zespołu 
 • Język wpływu i sztuka perswazji

6.Rozwiązywanie konfliktów

 • Coaching sytuacji kryzysowej
 • Konflikt – źródła i proces narastania 
 • Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 

CZAS SZKOLENIA

 1. Szkolenie stacjonarne w formie otwartej 2 dni szkoleniowe
 2. Szkolenie stacjonarne w formie zamkniętej 2 dni robocze
 3. Szkolenie online w formie otwartej / zamkniętej 2 dni robocze
Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakttelefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.