SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

Cel szkolenia 

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Podniesienie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Nabycie nowych umiejętności oraz narzędzi niezbędnych w codziennej pracy menedżera z zespołem rozproszonym
 • Wypracowanie rozwiązań pracy zespołu rozproszonego spójnych z kulturą organizacyjną panującą w firmie
 • Poprawa skuteczności oraz efektywności pracy zespołu rozproszonego 
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 

UCZESTNIK SZKOLENIA 

 • Zgłębi tajniki zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zwiększy swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zdobędzie nowe umiejętności oraz narzędzia do sprawnego zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Dowie się jak badać poziom wiedzy, umiejętności oraz postawy niezbędnych do realizacji celów biznesowych niezależnie w jakiej sytuacji się znalazła firma oraz rodzaju pracy i współpracy (w tym przypadku zdalnej). 
 • Będzie wiedział komu i w jaki sposób pomóc w organizacji miejsca oraz sposobu pracy zdalnej 
 • Pozna sposoby tworzenia niezbędnych kanałów komunikacji oraz systemów przepływu informacji
 • Dowie się jak podzielić role, zadbać o rzetelną realizacje powierzonych zadań oraz odpowiedni poziom efektywności 
 • Zwiększy poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa 

MODUŁ I.

WSTĘPNA DIAGNOZA SYTUACJI 

 • Aktualna sytuacja firmy – struktura, współpraca – zależność, odpowiedzialność, kanały przepływu informacji
 • Analiza sytuacji w jakiej znalazł się menedżer oraz zespół w stosunku do celów biznesowych firmy
 • Poziom kompetencji i motywacji własnej 

MODUŁ II

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM 

 • Kluczowe aspekty zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Autodiagnoza potrzeb rozwojowych niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym 
 • Kultura organizacyjna firmy a praca zdalna 
 • Kontrakt pracy i współpracy zespołu rozproszonego (podział ról, zasady, cele jednostkowe oraz zespołowe) 
 • Kanały, narzędzia do efektywnej pracy zdalnej 

MODUŁ III

PRACA ZDALNA Z DOMU 

 • Home Office – niezbędne wsparcie organizacyjnego (komu, jakie i na jakim etapie pracy?)
 • Work from Home Office – kontrola/nadzór w pracy zdalnej, czy to możliwe? 

MODUŁ IV

EFEKTYWNOŚĆ PRACY W ZESPOLE ROZPROSZONYM 

 • Motywatory, demotywatory, rozpraszacze w pracy zdalnej „ z biura domowego”  
 • Zarządzanie czasem, swoim i członków rozproszonego zespołu 
 • Sprawna komunikacja ( język, zasady, kanały, przepływ informacji, kultura feedback )
 • Odpowiedzialność, zaufanie, współpraca  w zespole rozproszonym