profesjonalna obsługa klienta

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA

Rozwój kompetencji w obszarze obsługi klienta

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BEDZIE

 • Umiał skutecznie przeprowadzić rozmowę z klientem na żywo, przez telefon i online
 • Umiał skutecznie rozładować napięcie w trudnych sytuacjach
 • Umiał poradzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z obsługą agresywnego klienta
 • Umiał lepiej zarządzać sobą w czasie

Program szkolenia PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

1. Psychologia obsługi klienta 

 • Potrzeby klienta 
 • Wpływ kultury organizacyjnej na obsługę klienta  
 • Potęga pewności siebie 

2. Skuteczna komunikacja 

 • Podstawy skutecznej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Sztuka zadawania skutecznych pytań  
 • Emocje w komunikacji
 • Języka wpływu  

3. Fazy obsługi klienta

 • Pierwsze minuty
 • Relacjami w obsłudze klienta
 • Pięć faz rozmowy w obsłudze klienta

4. Obsługa trudnego klienta  

 • Trudny klient czy trudna sytuacja 
 • Typologia klienta 
 • Zagrywki klienta 
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta

5. Efektywność osobista – zrządzanie sobą i zadaniami w czasie 

 •  Złodzieje czasu 
 •  Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 •  Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 •  Ustalenie priorytetów 
 •  Zasady planowania 
 •  Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 •  Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań

6. Obsługa klienta przez telefon i online

 • Specyfika obsługi klienta przez telefon 
 • Specyfika obsługi klienta online (mail, czat )