SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Cele szkolenia: 

 • Rozwój kompetencji ( komunikacji ) kadry kierowniczej  
 • Poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi działami 
 • Doskonalenie technik skutecznej komunikacji 
 • Doskonalenie techniki wykorzystania informacji zwrotnej 
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności stosowania asertywności 
 • Doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 
 • Podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów 

Korzyści dla uczestników: 

 • Potrafi skutecznie się komunikować z innymi kierownikami, członkami zespołu oraz zarządem firmy
 • Potrafi rozpoznać bariery w komunikacji i skutecznie je omijać 
 • Potrafi rozpoznać syndromy sytuacji konfliktowych i skutecznie je rozładować przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych 
 • Potrafi efektywniej współpracować z innymi 

Program szkolenia – Komunikacja Interpersonalna

  1.Skuteczna komunikacja interpersonalna  

– Podstawy skutecznej komunikacji

– Komunikacja werbalna i pozawerbalna 

– Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji

– Przepływ informacji pomiędzy działami, współpraca i osiąganie celów 

– Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 

– Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji

– Emocje w komunikacji  

   2.Feedback

 – Informacja zwrotna ( wykorzystanie informacji zwrotnej w skutecznej  

   komunikacji, w motywacji, w rozwiązywaniu nieporozumień oraz konfliktów)

– Technika FUKO

   3.Asertywność 

– Trening sztuki komunikacji i umiejętnej stanowczości

–  Stopniowanie reakcji (model Pameli Butler)

   4.Komunikacja  w sytuacjach konfliktowych 

– Coaching sytuacji kryzysowej ( konflikt – źródła, sposoby zapobiegania)

– Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej

CZAS SZKOLENIA

Szkolenie stacjonarne 8 godzin (lekcyjnych )

Szkolenie online 6 godzin (lekcyjnych efektywnej pracy zgodnie przepisami BHP przebywania przed komputerem)

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO ? 

Zatrudniłeś nowych przedstawicieli handlowych i chcesz ich przeszkolić ? Może chcesz podnieść kompetencje swoim aktualnym przedstawicieli handlowych? Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt telefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.