SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

CELE OGÓLNE AKADEMII

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi 
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich 
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich 
 • Nabycie umiejętności zarządzania zmianą 
 • Nabycie umiejętności przygotowywania indywidualnych programów rozwojowych
 • Nabycie umiejętności wystąpień biznesowych oraz autoprezentacji 
 • Nabycie umiejętności asertywnej komunikacji
 • Nabycie umiejętności pracy projektowej 
 • Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typów osobowościowych 
 • Poznanie strategii przywództwa
 • Kształcenie postawy otwartej na współpracę
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów
 • Doskonalenie umiejętności budowania skutecznych zespołów
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów 

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ UMIELI/WIEDZIELI JAK:

 • Skutecznie zarządzać zespołem 
 • Rozwijać współpracę w zespole
 • Wykorzystać narzędzia coachingowe do rozwoju osobistego oraz organizacji  
 • Rozpoznać typy osobowości
 • Dostosować komunikacje do odbiorcy
 • Prowadzić skuteczne rozmowy rozwojowe
 • Zastosować nowoczesne narzędzia  do kierowania, motywowania oraz rozwoju pracowników 
 • Dobierać styl kierowania do charakteru zespołu i fazy jego rozwoju
 • Efektywnie udzielać informacji zwrotnej 
 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty 
 • Wykorzystać asertywność do zwiększenia efektywności komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie 
 • Wzbudzić zaangażowanie pracowników
 • Inspirować pracowników do samorozwoju 
 • Pobudzać kreatywność 
 • Zarządzać zmianą 
 • Efektywnie zarządzać sobą w czasie  
 • Samodzielnie przygotowywać indywidualne plany rozwoju 
 • Występować publicznie oraz skutecznie przeprowadzić autoprezentację 

METODY SZKOLENIA

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, gier, odgrywania scenek, testów.

Program AKADEMII KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

1.Podstawy psychologii biznesu dla menedżerów 

 • Definicja sukcesu osobistego 
 • Poczucie własnej wartości 
 • Potęga pewności siebie 
 • Matryca aktywnego umysłu 
 • Test osobowości 
 • Test cztery żywioły 

2.Budowanie efektywnych zespołów

 • Role w zespole
 • Zasady współpracy 
 • Fazy rozwoju zespołu według Tuckmana 
 • Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej

3.Strategia stawiania i osiągania celów

 • Metody wyznaczania celów 
 • Strategia realizacji celów 

4.Komunikacja

 • Efektywna komunikacja
 • Filtry skutecznej komunikacji 
 • Techniki wspierające efektywną komunikację 
 • Feedback 
 • Asertywność 

5.Rozwiązywanie konfliktów

 • Coaching sytuacji kryzysowej
 • Konflikt – źródła i proces narastania
 • Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

6.Zarządzanie sobą w czasie

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen

7.Delegowanie zadań

 • Dlaczego powinieneś delegować zadania 
 • Jak i komu delegować zadania
 • Bariery w delegowaniu zadań 

8.Motywowanie i wywieranie wpływu

 • Co nas motywuje, napędza do działania-analiza psychologiczna członka zespołu 
 • Poprawna komunikacja, jasne oczekiwania podstawą większej efektywności 
 • Wykorzystanie zarządzania przez wartości w motywacji 
 • Podejście coachingowe w rozwoju, motywowaniu członka zespołu 
 • Język wpływu i sztuka perswazji

9.Zarządzanie zmianą

 • Istota zmiany 
 • Przygotowanie zmiany 
 • Wprowadzenie i realizacja zmiany 
 • Utrwalenie zmiany 

10.Sztuka prowadzenia spotkań i wystąpień biznesowych

 • Autoprezentacja 
 • Komunikacja werbalna i poza werbalna 
 • Składowe efektywnego wystąpienia biznesowego 
 • Sztuka efektywnej prezentacji

CZAS SZKOLENIA

6 dni szkoleniowych

Akademia Kompetencji Menedżerskich to kompleksowy program składający się z sześciu dni szkoleniowych obejmujący niezbędną tematykę by stać nie skutecznym menedżerem