SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

EFFECTIVE LEADER

CELE SZKOLENIA

 • Rozwój kompetencji przywódczych 
 • Wzrost efektywności osobistej
 • Nabycie umiejętności skutecznych liderów 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ

 • Skutecznie przejść ścieżkę od menedżera do lidera
 • Stawiać i osiągać cele 
 • Motywować się i swój zespół do działania i rozwoju
 • Efektywnie zarządzać sobą i zadaniami w czasie 
 • Skutecznie  się komunikować 
 • Stosować język wpływu i sztukę perswazji 
 • Kreatywnie rozwiązywać konflikty 
 • Występować przed zespołem, zarządem, kontrahentami

Program szkolenia EFFECTIVE LEADER

1.Psychologia przywództwa   

 • Kompetencje i droga transformacji od menedżera do lidera.
 • Pięć poziomów przywództwa John C. Maxwell 

2.Puzle lidera   

 • Potęga pewności siebie 
 • Poczucie własnej wartości 
 • Postawa i przekonania 
 • Wizja i cele 
 • 7 nawyków skutecznego działania 
 • Autorytet lidera 

3.Efektywność osobista – zarządzanie sobą w czasie 

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen
 • Delegowanie zadań 

4.Skuteczna komunikacja

 • Komunikacja interpersonalna 
 • Filtry skutecznej komunikacji 
 • Techniki wspierające efektywną komunikację 
 • Feedback 
 • Asertywność 
 • Język wpływu i sztuka perswazji 

5.Rozwiązywanie konfliktów

 • Coaching sytuacji kryzysowej
 • Konflikt – źródła i proces narastania 
 • Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 

6.Autoprezentacja i wystąpienia biznesowe 

 • Sztuka przemawiania i retoryki 
 • Sztuka efektywnej komunikacji 
 • Skuteczna mowa ciała 
 • Opanowane głosu
 • Siła przekazu, siła słów 
 • Stres sceniczny 
 • Emocje w przekazie
 • Pewność siebie 
 • Autentyczność
 • Zaangażowanie słuchacza 

CZAS SZKOLENIA

Dwa dni szkoleniowe

( szkolenie organizowane jest w formie zamkniętej stacjonarnie lub online)

( szkolenie organizowane jest w formie otwartej stacjonarnie lub online)

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakttelefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.