SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA

Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie umiejętności budowania zaangażowania w zespole

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE

 • umiał skutecznie angażować zespół do pracy i współpracy
 • umiał się efektywnie porozumiewać
 • umiał skutecznie stosować techniki oraz metody zarządzania sobą w czasie oraz zadaniami własnymi i zespołu
 • umiał zapobiegać dysfunkcjom pracy zespołu
 • umiał zapobiegać konfliktom

Program szkolenia Budowanie zaangażowania w zespole

1. Team Basics

 • Fazy życia zespołu 
 • Podział ról oraz zadań 
 • Indywidualne potrzeby a potrzeby zespołu 
 • Motywacje indywidualne a zespołowe
 • Cel zespołowy 

2. Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej

 • Budowanie zaufania 
 • Doskonalenie zarządzania konfliktem 
 • Kreowanie zaangażowania 
 • Przyjmowanie odpowiedzialności 
 • Koncentracja na rezultatach 

3. Skuteczna komunikacja interpersonalna 

 • Podstawy skutecznej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna 
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji
 • Przepływ informacji – ważny czynnik w  współpracy i osiąganiu celów 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Emocje w komunikacji  

4. Narzędzie wspierające budowanie zaangażowanie

 • Coaching indywidualny i zespołowy
 • Kultura feedback 
 • Delegowanie 
 • Asertywność 

5. Zarządzanie efektywnością

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi 
 • Techniki relaksacyjne

CZAS SZKOLENIA 

Jeden dzień szkoleniowy 

 • szkolenie stacjonarne 8 godzin lekcyjnych 
 • szkolenie online 6 godzin zegarowych 
Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt telefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.