SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

CEL GŁÓWNY 

           Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania transformacją – świat VUCA. Skuteczne przygotowanie, wdrożenie oraz przeprowadzenie zespołu przez proces zmiany.  

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Szybka adaptacja, gotowość do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań
 • Lepsze przygotowanie do zarządzania w wymagającej rzeczywistości
 • Szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie zmian
 • Zapobieganie spadkom wyników firmy w wyniku zaskakujących wydarzeń
 • Intensyfikacja rozwoju firmy dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom
 • Szybsze przeprowadzanie zmian
 • Efektywniejsza komunikacja w zmianach

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Umiejętność sprawnego reagowania na wymogi zmiennego otoczenia biznesowego
 • Zrozumienie mechanizmu zarządzania w wymagającej rzeczywistości
 • Większa otwartość na zmiany wynikające z chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie
 • Łatwiejsze przechodzenie przez proces zmiany na poziomie indywidualnym
 • Zwiększenie osobistej elastyczności i skuteczności

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Przyjęcie postawy otwartości na zmianę w chaotycznej rzeczywistości
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy i pracowników
 • Efektywne wykorzystywanie dynamiki zmiany i umiejętność sprawnego zarządzania pomysłami pojawiającymi się w organizacji
 • Efektywne wykorzystywanie dynamiki zmiany i umiejętność sprawnego zarządzania pomysłami, pojawiającymi się w organizacji

PROGRAM SZKOLENIA ” ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ” :

1. Psychologia zmiany

 • Świat VUCO 
 • Istota zmiany (Pojęcie zmiany i zarządzania zmianą, Cele zarządzania procesem zmiany)

3. Sprawność organizacyjna w procesie zmiany 

 • Przyczyny niepowodzeń w prowadzaniu zmiany
 • Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania zmianą 
 • Znaczenie komunikacji w procesie zarządzania zmianą

4. Modele zarządzania procesem zmiany 

 • Trójfazowy model Lewina 
 • Model ośmiu strategicznych akceleratorów Kottera
 • Pięciostopniowy model ADKAR )

5. Umiejętności liderskie zwinnego zarządzania zmianą

 • Lider jako katalizator zmiany
 • Jak budować otwartość na zmiany?
 • Określenie pożądanych stopni zaangażowania pracownika w zmianie
 • Umiejętność kształtowania postaw i zaangażowania pracownika

6. Faza  I zmiany (Przygotowanie zmiany )

 • Identyfikacja zmiany i poczucie potrzeby zmiany
 • Stworzenie koalicji na rzecz zmiany 
 • Stworzenie optymalnych warunków wewnętrznych wspierających proces zmiany 
 • Pozyskanie ludzi w procesie zmiany 

7. Faza II zmiany ( wprowadzenie i realizacja )

 • Przygotowanie zmiany 
 • Wdrożenie zmiany 

8. Faza III zmiany ( utrwalenie zmiany )

 • Utrwalenie i wzmocnienie zmiany
 • Stały rozwój organizacji akceptującej zmian

CZAS SZKOLENIA

Szkolenie stacjonarne w formie zamkniętej dla firm – dwa dni szkoleniowe

Szkolenie online w formie zamkniętej dla firm – dwa dni szkoleniowe

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane  szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany program wynikający z Twoich potrzeb szkoleniowych. Termin i miejsce realizacji szkolenia dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakttelefoniczny 605 150 205 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego nie w MENU.