asertywność

CELE SZKOLENIA

Poznanie asertywności – sztuki umiejętnej stanowczości

PO SZKOLENIU

Uczestnicy między innymi  będą wiedzieli:

-co to jest asertywność

-kiedy warto być asertywnym

-jak zastosować asertywność w trudnych sytuacjach

-jak sobie radzić z ludźmi nie asertywnymi

OGÓLNE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

1.Skuteczna komunikacja interpersonalna – w kierunku skutecznej asertywności

2.Co to jest zachowanie asertywne

3.Obszary asertywnego zachowania

4.Bariery na drodze do zachowania asertywnego

5.Zachowania asertywne w trudnych sytuacjach

6.Komunikacja asertywna

7.Asertywna odmowa

8.Case study